Konferencat

Në UBT nis Konferenca Ndërkombëtare “Building Sustainable IoT Ecosystems”

Përmes kësaj konference do të adresohen sfidat dhe mundësitë në fushën e IoT dhe të promovojë zgjidhjet e qëndrueshme për...