Konferencat

Mbyll me sukses punimet Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion

Kanë përfunduar me sukses punimet e Konferencës Ndërkombëtare të UBT-së për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion. Ngjarja më e madhe...