Konferencat

UBT ka filluar pranimin e abstrakteve për Konferencën e Gazetarisë, Medias dhe Komunikimit, Juridikut dhe Shkencave Politike

Hulumtuesit dhe pjesëmarrësit e tjerë do të kenë mundësi të prezantojnë gjetjet e tyre.