Muzikë

ADN-ja nga flokët e Beethoven jep të dhëna për shkakun e vdekjes së tij

Ai vdiq në Vjenë gati 200 vjet më parë.