Libra

6 mësimet kryesore nga libri “Njeriu më i lumtur mbi tokë”

"Paratë janë gjithmonë kalimtare, ashtu si shumica e gjërave në jetë".

Më shumë postime