Internet

Më pak përmbajtje politike për përdoruesit e Facebook

Facebook aktualisht ka lançuar versionin e ndryshuar të kohështrirjes në SHBA, Kanada, Brazil, Suedi, Spanjë, Irlandë, Indonezi dhe Kosta Rika.

Më shumë postime