Internet

I bëhet thirrje platformës YouTube të luftojë dezinformimin

Ato i ofruan ndihmë platformës për të luftuar dezinformimin.

Më shumë postime