Internet

Aplikacioni Facebook Pay shndërrohet në Meta Pay

Në një të ardhme afatshkurtër, softueri nuk do të ndryshojë shumë.

Më shumë postime