AI

Njerëzit duhet të vazhdojnë ta kenë nën kontroll inteligjencën artificiale, paralajmëron Esther Lynch

Asnjë punonjës nuk duhet t'i nënshtrohet vullnetit të një makinerie, tha ajo.