Automobilizëm elektrikë

Volkswagen do të prodhojë bateri të automjeteve elektrike në Kanada

Ndërtimi i kësaj kompanie në Kanada do t'i ofrojë Volkswagenit qasje në subvencionet amerikane dhe kanadeze.

Më shumë postime