Lajmet nga UBT

UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2022/23

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) e kanë të gjithë kandidatët.