Konferencat

UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në Konferencën e Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Publikuar

UBT ka filluar përgatitjet për organizimin e edicionit të 9-të të Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion, ku me këtë rast edhe është hapur thirrja për pranimin e abstrakteve për të gjithë hulumtuesit shkencorë, si dhe të tjerët që duan të jenë pjesë e ngjarjes më të madhe shkencore në vend.

Pranimi i abstrakteve do të bëhet në fushën e Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, teksa pjesëmarrësit do të prezantojnë rreth politikave ekonomike, bankës, financave dhe investimeve.

Qëllimi i kësaj konference është shkëmbimi i njohurive dhe përvojave midis studiuesve e ekspertëve industrial, akademikëve inovatorë, kandidatëve për doktoratë, në fushën e Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi.

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi janë:

 • General Economics;
 • The Economic effects of a pandemic;
 • The Future of Capitalism;
 • Political Economy;
 • Monetary Economics;
 • Macroeconomic Policies and their Impact on Economic Growth;
 • Sustainable Economic Growth;
 • Income Inequality and Poverty;
 • Labor Economics;
 • Health Economics;
 • Gender Economics;
 • Econometrics and Applied Economics;
 • Multinational Finance, Insurance and Pensions;
 • International Economics and Trade, International Finance.
 • Banking, Finance and Investment;
 • Risk Management
 • Behavioral Finance
 • Tax Policies
 • Tourism/Tourism Economics
 • Entrepreneurship
 • Small and Medium-Sized Enterprises (SME)
 • Marketing Management; Brand Management;
 • Strategic Management and Entrepreneurship;
 • Innovation and Technological Change Management;
 • Business Intelligence and Knowledge Management;
 • Human Resource Management;
 • Quality Management in Public Sector;
 • Regional Studies;
 • Operations Research;
 • Agro-Business and Subsidy Management;
 • European Union – EU
 • Multi-Cultural Management;
 • South East European Economy and Management;
 • Logistics and Value Chain Management;
 • Industry Economics and Industrial Organization;
 • Immigration and Border Studies;
 • Management Information Systems;
 • Public Policy and Management.
 • Environmental Economics

Konferencat

UBT ka filluar pranimin e abstrakteve për Konferencën e Gazetarisë, Medias dhe Komunikimit, Juridikut dhe Shkencave Politike

Hulumtuesit dhe pjesëmarrësit e tjerë do të kenë mundësi të prezantojnë gjetjet e tyre.

Publikuar

nga

UBT tashmë e ka bërë traditë organizimin e Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion, nga ku në Kosovë po sjellë shkencëtarë dhe hulumtues nga e gjithë bota, me ç’rast edhe ka filluar pranimin e abstrakteve për të gjithë ata që janë të interesuar për t’u bërë pjesë e kësaj konference.

Pranimi i abstrakteve do të bëhet në fushën e Gazetarisë, Medias dhe Komunikimit, Juridikut, si dhe Shkencave Politike, ku hulumtuesit dhe pjesëmarrësit e tjerë do të kenë mundësi të prezantojnë gjetjet e tyre lidhur me fushat e lartëpërmendura.

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Gazetarisë, Medias dhe Komunikimit janë:

 • Advertising
 • Alternative and Community Media
 • Artificial intelligence and journalism
 • Communication and Multi-Media Campaigns
 • Critical and Cultural Studies, Youth, Gender and Communication
 • Ethics of Society & Ethics of Communication
 • Integrated Marketing Communications
 • Mass Communication, Society and Globalization
 • Media Ethics (also, Copyright and Intellectual Property
 • Media, Climate Change and Environmental Studies
 • Professional Journalistic Standards and Code of Ethics
 • Social Media, Scholastic Journalism

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Juridikut janë:

 • International arbitration
 • Social care, human rights and security
 • EU law in different sectors
 • Privacy and information security
 • Technology – reshaping the practice of law
 • Migration law versus migration policies
 • Higher education and the new approaches
 • Law regulations and raps
 • Approaches and dimensions of legal reasoning

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Shkencave Politike janë:

 • Euro-Atlantic Integration of Balkans
 • International and Regional Security Cooperation
 • European and International Organizations
 • International Policy on Energy and Environment
 • Foreign Policy and Multilateral Diplomacy
 • Diplomatic Issues of State Recognition
 • Digital Diplomacy
 • Cultural Diplomacy
 • Inequality and Stratification
 • Migration Waves and Policies
 • Personality and Political Behavior
 • Survey Credibility and Legitimacy

Vazhdo të lexosh

Konferencat

UBT mbajti simpoziumin ndërkombëtar virtual “Qytetet në ballkan – sfidat zhvillimore, proceset dhe përmbajtja e dokumenteve, në linjë me trendët dhe normat e BE-së”

Publikuar

nga

Është mbajtur simpoziumi ndërkombëtar virtual “Qytetet në ballkan – sfidat zhvillimore, proceset dhe përmbajtja e dokumenteve, në linjë me trendët dhe normat e BE-së”, organizim i UBT-së në bashkëpunim me institucionet akademike dhe të shoqërisë civile nga Kosova dhe Shqipëria, mbështetur nga Asociacioni Ndërkombëtar i Planerëve Urban dhe Regjional (ISOCARP).

Ky simpozium mblodhi fizikisht dhe virtualisht ekspertë, profesionistë, akademikë e aktivistë të shoqërisë civile nga Kosova, Shqipëria, Rumania, Belgjika, Italia, Skocia e SHBA, të cilët diskutuan për proceset dhe dinamikat e planifikimit hapësinor dhe urban në rajon, me fokus Prishtinën dhe Tiranën, analizimin e këtyre proceseve dhe dinamikave në kontekst të dinamikave të planifikimit në BE, si dhe për propozimet e ekspertëve ndërkombëtarë, njohës të realitetit në rajonin tonë, për krijimin e modeleve origjinale si dhe univerzale të planifikimit për rajonin dhe shoqëritë tona.

Në fjalën hyrëse rektori i UBT-së, prof.dr. Edmond Hajrizi ka thënë se ky organizim është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për Kosovën dhe Shqipërinë në tërësi, por për tërë qytetet e Ballkanit.

“Duke e marrë parasysh se ne jemi duke jetuar në një revolucion konvergjent, të gjitha këto transformime në të cilat po kalojmë, qytetet janë një element i rëndësishëm për t’u studiuar, ndaj duhet të parashtrohet pyetja se si do të jetë e ardhmja e qyteteve, dhe si do të organizohen që të kenë një qëndrueshmëri”, ka thënë prof.dr. Edmond Hajrizi.

Me këtë simpozium u shënua edhe themelimi i “Forumit Ballkanik të Qyteteve”, i cili synon të krijojë një platformë gjithëpërfshirëse në të cilën ekspertë, profesionistë, akademikë, institucione qendrore e lokale si dhe aktivistë të shoqërisë civile do të mund të diskutojnë dhe të kërkojnë zgjidhje për sfidat e përditshme të qyteteve, rrjedhimisht të shoqërive tona në Ballkanin Perëndimor, teksa UBT ka shprehur edhe njëherë gatishmërinë për të përkrahur në të gjitha format këtë forum.

Ky simpozium mblodhi fizikisht dhe virtualisht ekspertë, profesionistë, akademikë e aktivistë të shoqërisë civile nga Kosova, Shqipëria, Rumania, Belgjika, Italia, Skocia e SHBA, të cilët diskutuan për proceset dhe dinamikat e planifikimit hapësinor dhe urban në rajon, me fokus Prishtinën dhe Tiranën, analizimin e këtyre proceseve dhe dinamikave në kontekst të dinamikave të planifikimit në BE, si dhe për propozimet e ekspertëve ndërkombëtarë, njohës të realitetit në rajonin tonë, për krijimin e modeleve origjinale si dhe univerzale të planifikimit për rajonin dhe shoqëritë tona.

Vazhdo të lexosh

Konferencat

Mbyll me sukses punimet Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion

Publikuar

nga

Kanë përfunduar me sukses punimet e Konferencës Ndërkombëtare të UBT-së për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion. Ngjarja më e madhe shkencore, këtë vit mblodhi shumë hulumtues e studiues nga 26 fusha të ndryshme, që prezantuan hulumtimet dhe të gjeturat e tyre shkencore.

Edicioni i sivjetmë, i cili është i nënti me radhë, mblodhi rreth 1000 pjesëmarrës, mbi 700 hulumtues shkencorë, prej të cilëve rreth 300 ndërkombëtarë. Punimet morën vlerësime të larta, pasi që ishin profesionale, inovative dhe shumë të nevojshme për fushat në të cilat konferenca shtriu aktivitetin e saj.

Përmes organizimit të ngjarjeve të tilla të mëdha shkencore, UBT po bashkon komunitetin e shkencëtarëve, dhe po jep kontribut në zhvillimin e shkencës, duke u mundësuar profesorëve, studentëve e hulumtuesve shkencorë që të prezantojnë të gjeturat dhe hulumtimet e tyre në fusha të ndryshme.

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion, këtë vit aktivitetin e saj e shtriu në 26 fusha të ndryshme që u mbajtën njëkohësisht, përmes platformës online, duke përfshirë fushat:

 • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri e Komunikimit;
 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi;
 • Mekatronikë, Inxhinieri e Sistemeve dhe Robotikë;
 • Inxhinieri e Energjisë Efiçiente;
 • Sisteme të Informacionit dhe Siguri;
 • Arkitekturë – Planifikim Hapësinor;
 • Inxhinieri Ndërtimore, Infrastrukturë dhe Ambient;
 • Juridik;
 • Shkenca Politike;
 • Gazetari, Media dhe Komunikim;
 • Shkenca të Ushqimit dhe Teknologji;
 • Shkenca Farmaceutike dhe Natyrore;
 • Dizajn;
 • Psikologji;
 • Edukim dhe Zhvillim;
 • Modë;
 • Muzikë;
 • Art dhe Media Digjitale;
 • Stomatologji;
 • Mjekësi e Aplikuar.

Vazhdo të lexosh

Inovacione

Nisi punimet Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion

Publikuar

nga

Me qëllim për të dhënë kontribut në zhvillimin e shkencës dhe të hulumtimit, si dhe për të mundësuar prezantimin e rezultateve të punës shkencore të profesionistëve të fushave të ndryshme, ka filluar punimet edicioni i nëntë i Konferencës Ndërkombëtare të UBT-së për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion.

Edhe këtë vit, konferenca ka mbledhur mbi 900 studiues, akademikë dhe studentë nga dhjetëra shtete të ndryshme të botës, të cilët në mënyrë virtuale do ti shpalosin të gjeturat nga hulumtimet e tyre në shumë fusha, ku do të ndikim në punën akademike, do të jenë në interes për publikun dhe në aspektin e ndjekjes së trendëve të fundit të zhvillimit në të gjitha fushat.

Përgjatë dy ditëve sa edhe zgjatë konferenca, edicionin e radhës të kësaj konference do ta pasurojnë punimet që do të prezantohen në 24 fusha shkencore të studimit, nga studiues vendor dhe nga vende të ndryshme të botës.

Në hapjen e kësaj konference, rektori i UBT-së, prof.dr Edmond Hajrzi, potencoi se konferenca po ndihmon në rrjetëzimin e institucioneve nga shumë vende të botës, teksa falënderoi secilin student dhe studiues që po japin kontribut në bërjen e kësaj konference madhështore.

Sipas tij, kjo ngjarje shkencore mundëson shkëmbimin e njohurive dhe shkathtësive në mes të hulumtuesve, profesorëve, studentëve të doktoratës dhe ekspertëve të ndryshëm nga industria.

“Kosova përmes UBT-së ka sjellë një frymë evropiane dhe digjitale të aktiviteteve, sidomos aktivitetet me karakter shkencor. Në këtë kohë pandemie është hera e parë që mbahet virtualisht një ngjarje e tillë shkencore më e madhja në Evropën Juglindore, por këtë vit në këtë edicion, të nëntin me radhë, UBT ka arritur jo vetëm të organizojë, por të pranojë hiç më pak se rreth 600 punime shkencore, me rreth 1 mijë autorë, nga shumë shtete të botës”, tha rektori Hajrizi.

Sikurse edhe viteve të kaluara, edhe këtë vit, konferenca u pasurua me pjesëmarrjen virtuale të ekspertëve dhe profesorëve ndërkombëtarë. Moshe Landsman, Philip Ubertini, Paolo Parisi, Andreë Goodspeed dhe Erzsebet Kaponyi nderuan punimet e këtij edicioni me fjalë rasti, të cilët thanë se kjo konferencë shërben si mundësi dhe indikatorë në zhvillimin e inovacioneve edhe në vend.

Sesionet do të nisin me prezantimin e hulumtimeve dhe të gjeturave shkencore në 24 fushat e hulumtimit shkencor, ku edhe po i zhvillon punimet konferenca ndërkombëtare e sivjetme.

Konferenca do ta shtrijë aktivitetin në fusha të ndryshme, që do të mbahen njëkohësisht, përfshirë:

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri e Komunikimit;

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi;

Mekatronikë, Inxhinieri e Sistemeve dhe Robotikë;

Inxhinieri e Energjisë Efiçiente;

Sistemet e Informacionit dhe Sigurisë;

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor;

Inxhinieri e Ndërtimit, Infrastrukturë dhe Ambient;

Juridik;

Shkenca Politike;

Gazetari, Media dhe Komunikim;

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë;

Shkenca Farmaceutike dhe Natyrore;

Dizajn;

Psikologji;

Edukim dhe Zhvillim;

Modë;

Muzikë;

Art dhe Media Digjitale;

Stomatologji;

Mjekësi e Aplikuar.

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara