Arkitekturë

SHTËPIA NËNTOKËSORE – KONCEPT I RI I BANIMIT INDIVIDUAL

Publikuar

Nga Zana Prelvukaj, prof.dr Lulzim Beqiri – Shtëpitë nëntoksore, si ndërtim i ri, plotësojnë dy kushtet kryesore, sigurimin e strehimit dhe mbrojtjen e ambientit përrreth saj. Teknikat e shtëpive nëntokësore janë veçanërisht të rëndësishme në zonat urbane sepse u mundësojnë komuniteteve të ndërtojnë hapësirë banimi dhe të ruajnë hapësirën e gjelbëruar. Hapësirat nën sipërfaqen e tokës janë burim i madh për t’u përdorur dhe eksploruar. Këto hapësira tani sigurojnë edhe sistemet e transportit, sistemin e ujësjellësit, sistemin e ngrohjes, ruajtjen e gazit, rrjete për ruajtjen e mineraleve të ndryshme, etj. Në aspektin ekologjik dhe estetik, në botë ekziston nevoja për peizazhe të ndryshme, të përbëra nga pyje, kullota, këneta, liqenj, pellgje dhe shumë zona të tjera natyrore, të cilat mundësojnë sigurimin e ushqimit.

Ndërtesat nëntoksore nuk mund të jenë shumë ndryshe nga hapësirat e strehimit të paraardhësve tanë të hershëm. Ky lloj ndërtimi mbështet arritjen e ndikimit të reduktuar mjedisor, të ilustruar nga ripërtërirja e tokës dhe ujit, rritja e bimëve, kthimi i shumë llojeve të kafshëve dhe rritja e stabilitetit të ekosistemit.

Qëllimi përfundimtar për shtëpitë është të arrijnë atraktivitetin, efiçiencën e energjisë (ngrohje dhe ftohje), mirëmbajtje më të ulët, si dhe një strukturë e cila funksionon mirë me mjedisin.

Shfrytëzimin e nëntokës e shpjegojnë edhe disa nga llojet e kafshëve, shpendëve, insekteve, etj. Dhelpra e cila është një ndër kafshët gjitare, urithi, miu, buburreci, merimanga, gjarpëri, e shumë gjallesa të tjera, e shfrytëzojnë mjaftë mirë tokën, duke ndërtuar nën tokë strehimore, për shkak të performancave të cilat i ofron natyra. Natyrisht që kushtet pozitive apo negative varen gjithmonë nga lloji i tokës, në aspektin se sa përmban lagështi, gjerësi, lartësi, ngjyra e sipërfaqes, këndi i pjerrtësisë, mbulesa vegjetative dhe kushtet klimatike të përgjthshme.

Shfrytëzushmërinë e tokës mjaftë mirë e sqaron edhe fotografia e bashkëngjitur më poshtë:

Shfrytëzimi i tokës si strehimore nga gjallesa të ndryshme (https://www.pinterest.com/pin/534661786983951312/, 2018)

Mirëpo, çfarë mund të ofrojë vendi ynë në adaptimin dhe ndërtimin e shtëpive nëntoksore, sa është parashikuar aspekti legjislativ për ndërtim, çfarë lloj banimi aplikon vendi ynë?.

Njohja e këtij lloj ndërtimi të ri do të zgjidhte probleme të mjaftueshme në ruajtjen e zonave të gjelbërta në hapësira urbane, ruajtjen e pyjeve, tokave bujqësore, do të mundësonte reduktimin e ndotjes së ujit dhe ajrit, zvogëlimin e dioksid karbonit, ruajtjen e resurseve natyrore, e shumë të tjera.

Kosova deri më tani ende nuk ka realizuar ndërtim të shtëpisë nëntoksore.

Ndërtimi i shtëpive nëntoksore mund të konstatohet që i përket periudhave të herëshme të banimit. Një sinonim i këtyre shtëpive shpjegon mirë jetesën në shpella, si strehimoret e para në jetën e njeriut. Si rezultat final, mund të themi se ndërtimi i shtëpive nëntoksore nuk është i ri dhe as i zbuluar për strehimin e njeriut.

Ruajtja e ushqimit nën nivelin e tokës, toka e gërmuar apo bodrumet e shtëpive, tregojnë aftësinë e efiçiencës gjatë ndryshimeve të temperaturave.

Pronarët e shtëpive nëntokësore të ndërtuara, pretendojnë zvogëlimin e faturave të energjisë deri në 90 për qind. Po ashtu, arrihet një ndikim i reduktuar mjedisor, I ilustruar nga ripërtëritja e tokës dhe ujit, rritja e bimëve vendase përreth shtëpive, kthimi i shumë llojeve të kafshëve të egra dhe rritja e stabilitetit të ekosistemit. Për më tepër, ato janë të ndërtuara prej betonit, tullave dhe materialeve lokale, të cilat shpesh janë më të disponueshme, më të lehta për t’u përdorur, më të qëndrueshme, dhe ndoshta, më pak shkatërruese për mjedisin. Kati i mbuluar me tokën mbështetë bimët dhe objekti i banimit përzihet me peizazhin natyror. Ndërsa, në ndërtesat konvencionale, kulmet dhe sipërfaqet e forta nuk mbështesin mbulesën e bimëve dhe parashikimet e drurit dhe qelqit nuk përzihen në peizazhin natyror. Shtëpitë nëntoksore mund të jenë të paçmueshme nga njerëzit për shkak ndërtimit me materiale në dispozicion në nivel lokal, ato nuk lejojnë hapje me sipërfaqe të lartë por arrijnë të përmirësojnë bimësinë dhe habitatin e kafshëve të egra. Megjithatë, këto veçori duhet paraprakisht të planifikohen në dizajnin e shtëpive nëntokësore. Shtëpitë nëntokësore bëhen anëtarë të përhershëm të komunitetit natyror, duke përdorur energji në mënyrë efikase dhe efektive. Pemët janë në ekuilibër me mjedisin dhe janë pajisje të përhershme që marrin pjesë në rrjedhën e energjisë dhe materialeve. Për shkak se shtëpia nëntoksore është një strukturë e përhershme me mirëmbajtje të ulët, ndërsa shtëpia konvencionale ka një efekt negativ të vazhdueshëm që përsëritet çdo herë që ndërtohet. Zgjedhja e një shtëpie të përshtatshme për të ruajtur energji nuk është e lehtë për t’u bërë. Ka edhe arsye të estetikës, përdorimit të tokës dhe mjedisit, zvogëlimit të zhurmës, mirëmbajtjes dhe mbrojtjes. Kushtet e banimit dhe klima mund të favorizojnë disa veçori të dizajnit. Prandaj, mund të jetë e nevojshme të përzgjedhim një kombinim të strategjive diellore konvencionale, aktive dhe pasive, si dhe kontaktet me tokën. Disa kryejnë më mirë në ftohje (kontakt tokësor), ndërsa të tjerët vlerësojnë jashtëzakonisht mirë në mbajtjen e nxehtësisë (lloje të izoluara) – në disa raste disa dizajne bëhen mirë në disa rajone, dhe jo në të tjerat.

Më poshtë janë prezantuar dy raste të ndërtimit të shtëpive nëntokësore në terren të pjerrët dhe në terren të rrafshët.

Përparësitë dhe mangësitë e shtëpive nëntokësore

Përparësitë:

Shtëpitë nëntokësore ofrojnë një strehë të sigurt nga moti ekstrem, si tornado, uragane, erëra të forta dhe stuhi breshëri.

Toka që rrethon shtëpitë siguron izolim natyral, duke krijuar një hapësirë ​​të qetë jetese me privatësi.

Shtëpitë nëntokësore përzihen mirë në mjedis, d.m.th: arkitektura modeste është e mundshme, ndryshe nga shtëpitë mbi tokë, në të cilën është e vështirë të përputhet me shtëpinë me peizazhin përreth.

Toka duke qenë një izolues natyror, i mbanë shtëpitë e tilla të ngrohta në dimër dhe të ftohta në verë. Kjo redukton kërkesat e energjisë në shtëpi, veçanërisht në zonat me erë.

Për shkak të temperaturës konstante të shtëpive nëntokësore, shpenzimet për energji janë zvogëluar ndjeshëm. Në fakt, këto shtëpi kushtojnë 80 – 95% më pak se shtëpitë tradicionale për të ngrohur dhe ftohur.

Me planifikim dhe ndërtim të duhur, këto shtëpi mund të kenë kushte të mira drite.

 Këto janë miqësore me mjedisin, për shkak të faktit se ndërtimi dëmton fare pak ekologjinë përreth. Efiçenca e lartë e energjisë ndihmon në ruajtjen e mjedisit. Gjithashtu, ato mund të ndërtohen nga materiale të ricikluara

Një shtëpi nëntokësore nxjerr një ndjenjë të afërsisë me natyrën, për shkak të faktit se është e rrethuar nga toka.

Meqenëse më shumë se 90% e shtëpisë është e përbërë prej betoni, ka më pak pjesë të tij që mund të përfshihen nga zjarri.

Shtëpitë nëntokësore janë të mbrojtura mirë nga tërmetet. Në fakt, edhe një tërmet i madh mbi tokën do të jetë vetëm një e pesta si destruktive nën të.

Për shkak të rreziqeve më të vogla, është e lehtë të sigurohet sigurimi, dhe po ashtu, me kosto më të lirë.

Këto shtëpi kërkojnë pak ose aspak mirëmbajtje të jashtme, si ri-pikturë, duke zvogëluar kështu kostot e mirëmbajtjes.

Këto shtëpi, ndërtohen nga materiale të forta si blloqe betoni dhe zhir, andaj janë të forta dhe të qëndrueshme.

Shtëpitë nëntokësore mund të ndërtohen në sipërfaqe me terrene të pjerrëta.

Këto shtëpi sigurojnë përdorimin e duhur të tokës, meqë struktura e shtëpisë është nën tokë. Në fakt, ndërtimi i një shtëpie nëntokësore është një mënyrë e mirë për të rritur vlerën e një ngastre toke.

Këto shtëpi ofrojnë më pak mundësi për insektet dhe dëmtuesit e tjerë, për shkak të numrit më të vogël të hapjeve. Kjo është tërësisht në kundërshtim me shtëpitë mbi tokë.

Këto shtëpi janë pothuajse të sigurta nga grabitësit dhe hajdutët, kur krahasohen me shtëpitë tradicionale, pasi që vetëm një anë e shtëpisë duhet të mbrohet.

Ato janë të sigurta nga pasojat radioaktive të shpërthimeve bërthamore dhe situatave të tjera shpërthyese, në rast të një konflikti global. Shtëpia mund të bëhet e ajrosur në rast të një sulmi biologjik.

Mangësitë e shtëpive nëntokësore:

Mund të ketë një rregullim psikologjik që nevojitet për një person që zhvendoset nga një shtëpi tradicionale mbi tokë në një shtëpi nëntokësore.

Këto shtëpi janë të pazakonta dhe kërkojnë planifikim të kujdesshëm.

Një nga problemet kryesore me shtëpitë nëntokësore është se ato nuk mund të ndërtohen në një zonë të prirur nga përmbytja.

Këto shtëpi kërkojnë kujdes të konsiderueshëm për të mbajtur lagështinë, si gjatë ndërtimit, ashtu edhe në jetën e shtëpisë.

Procesi i aplikimit të lejës së ndërtimit dhe hipotekës, gjithashtu mund të jetë sfidues për këto shtëpi.

Është sfiduese që të përshtaten pajisjet katrore ose kornizat të cilat janë projektuar për mure të drejta në shtëpitë nëntokësore për shkak të lakimit të murit.

 Ndërtimi i shtëpive të tilla kërkon procedura komplekse të ventilimit


Llojet e shtëpive nëntokësore

Varësisht nga vendi i ndërtimit dhe analizave të terrenit, shtëpitë nëntokësore ndahen në kategoritë e mëposhtme:

Shtëpia nëntokësore;

Shtëpia nëntokësore me atrium;

Shtëpia nëntokësore me një fasadë të lirë;

Shtëpia me dy fasada të lira;

Shtëpia e kombinuar;

Të gjitha llojet e shtëpive nëntokësore gjejnë aplikimin e tyre në bazë të përzgjedhjes të terrenit, terrene të pjerrëta, terrene me sipërfaqe të rrafshët, në shkëmbinj, etj.

Për projektim dhe dizajnim për sigurimin e ndriçimit natyral të mjaftueshëm, që konsiderohet si element i domosdoshëm për të kryer funksionin si shtëpi banimi, është orientimi i hapësirave të brendshme. Orientimi në pjesën jugore, jug-lindje dhe jug-perëndim, do të ofronte mundësi të mira për sigurimin e hapjeve që mundësojnë ndriçim dhe ventilim natyral. Duke u bazuar se shtëpitë nëntokësore ndahen në kategori të ndryshme, forma e sigurimit të dritës ndahet në bazë të tipologjive dhe llojit të terrenit, në të cilin shtëpia projektohet.

Shpërndarja e dritës përgjatë thellësisë të hapësirave, gjithashtu është e rëndësishme për krijimin e një mjedisi komod të banimit.

Zhvillimi i teknologjisë dhe prodhimit të fundit të elementeve ndriçuese ndihmon mjaftueshëm në zgjidhjen e problematikave, në aspektin e ndriçimit tek shtëpitë nëntokësore.

Ana Luura Mohrit, e cila realizoi një studim rreth sigurimit të ndriçimit tek shtëpitë nëntokësore, në librin “Natural Lighting and Psychogical Bariers in Underground Houses”, ka arritur të sqarojë disa nga format e aplikimit të materialeve dhe formave, të cilat mund të përdoren tek shtëpitë nëntokësore, që ofrojnë një rezultat të mirë për sigurimin e dritës. Pasqyrat konsiderohen elemente të cilat ndihmojnë në thyerjen e dritës, dhe përdorimi i pasqyrave në ambientet e brendshme rezulton me shpërndarjen e dritës në zonat e brendëshme të pandriçuara tek shtëpitë nëntokësore. Xhami është material transparent që ndihmon në izolimin e hapësirave nga ndryshimet atmosferike, siguron edhe depërtimin e dritës në hapësirat e brendshme. Rëndësi të madhe, e cila duhet të merret si analizë në projektim, kanë edhe llojet e hapjeve të cilat mund të aplikohen tek shtëpitë nëntokësore, forma, madhësia dhe orientimi ndikojnë në sigurimin e ndricimit të hapësirave të pandriçuara.

SHTËPIA NËNTOKËSORE NË KOSOVË

Kosova nuk ka ndonjë përvojë ndërtimi të këtyre llojeve të shtëpive, pavarësisht nga potenciali që ka Kosova për ndërtimin e këtyre llojeve të shtëpive. Megjithatë, Kosova, për implementimin e kësaj shtëpie, ka disa pengesa që janë:

Legjislative;

Psikologjike;

Sociale-mentaliteti.

Në aspektin legjilativ, Kosova nuk ofron normativë për ndërtimin e kësaj shtëpie, si edhe shumë shtete në rajon e më gjerë. Normativat e qarta për Kosovën do të duhej të analizohen për një kohë më të gjatë dhe me një qasje shumë profesionale, me qëllim të krijimit të standardeve adekuate për implementimin e këtyre shtëpive. Këto standarde mund adaptohen edhe nga legjislacioni i shteteve me konfiguracion dhe përbërje gjeologjike dhe seizmike të njëjtë apo të përafërt me Kosovën.

Në aspektin psikologjik dhe social, ky lloj ndërtimi është jo edhe aq i rekomanduar për njerëzimin, për faktin që nën nivelin zero njeriu zakonisht është në fazën e përfundimit të jetës se tij (varrosja), prandaj ky lloj objekti nuk është që mund lehtë të pranohet nga banorët. Ky edhe është një motivim që ky lloj objekti të ndërtohet në fillim për qëllime turizmi, me qëllim të thyerjes së barrierave psikologjike, në mënyrë që shtëpia me lehtë të pranohet si banim i përhershëm dhe me përmasa pak më të gjera.

Ndryshimet klimatike, në veçanti rritja e temperatures, e “detyron” objektin e banimit të “mbrohet” nga kushtet klimatike dhe kjo mbrojtje e këtij objekti mund të realizohet përmes “uljes” së objektit të banimit në thellësi të ambientit ku ndërtohet. Mbrojtja e objektit duke e ndërruar nivelin nga ai pozitiv, në atë negativ, nga niveli zero rezulton në përfitime të ndërsjella. Objekti mbrohet nga ndikimet klimatike dhe energjinë që shkëmben me ambientin ku ndërtohet, u ofron banorëve një komoditet energjetik, duke ndihmuar në mbrojtjen e ambientit dhe në eleminimin e pengesave vizuele në terrenet ku ndërtohet shtëpia.

Vazhdo të lexosh

Arkitekturë

Disa nga xhamitë më të bukura në botë për t’u vizituar

Xhamia Hassan II në Marok është njëra ndër to.

Publikuar

nga

Bota është plot me xhami madhështore, të cilat shfaqin vepra të mrekullueshme të arkitekturës duke i bërë këto ndërtesa shumë më tepër se sa vetëm vende të shenjta për adhurim.

Edhe pse shumë njerëz mblidhen në xhami për t’u lutur, ndërtesat janë bërë më shumë se vende të shenjta pasi sjellin vizitorë nga e gjithë bota që kënaqen duke u mrekulluar me bukurinë e tyre arkitekturore.

Le të zbulojmë disa nga xhamitë më të bukura në botë:

Xhamia Hassan II në Marok

Maroku është shtëpia e një prej gjashtë mrekullive; Xhamia Hassan II në Casablanca është më e madhja në Afrikë dhe e shtata më e madhe në botë, me një minare prej 210 metrash. Ka një aspekt unik në dizajn pasi xhamia është ndërtuar pjesërisht në tokë dhe pjesërisht mbi Oqeanin Atlantik, duke mbuluar një sipërfaqe të madhe prej mbi nëntë hektarësh.

Ndërtimi i xhamisë filloi më 9 korrik 1989, nën udhëzimin e mbretit të ndjerë Hassan II, dhe përfundoi më 30 gusht 1993.

Xhamia u ndërtua me furnizime nga e gjithë Maroku, përfshirë granit nga Tafraoute dhe mermer nga Agadir. Aspekti i dizajnit maure është i dukshëm përgjatë arkitekturës historike të xhamisë.

Modelet maure janë një simbol i arkitekturës islame, stili i të cilit u zhvillua në botën perëndimore islame. Disa tipare kryesore të këtij dizajni janë harku klasik me patkua, riad tradicional, katroret dhe modelet gjeometrike, arabeska në dru dhe punime me pllaka.

Mozaikët magjepsës dhe ndikimi historik i xhamisë i lënë vizitorët të habitur, ndërtesa gjithashtu shërben për të ofruar një mësim të thelluar historie mbi arkitekturën dhe artin.

Xhamia Hassan II është e hapur për të gjithë, pasi jomuslimanët lejohen të hyjnë edhe jashtë orarit të namazit, është e vetmja xhami që është e hapur për të gjithë në Marok.

Xhamia ‘Jama’ në Indi

Një tjetër pamje për t’u parë është fasada me mermer dhe gur ranor të kuq të xhamisë indiane. Struktura e bukur nxjerr në pah dizajnin luksoz mugal që u ndërtua midis 1644 dhe 1656 nga perandori Shah Jahan.

Ndërtimi i mrekullueshëm funksionon si një vend i shenjtë paqësor dhe i qetë larg zhurmës së Delhit të vjetër.

Për sa i përket madhësisë, salla e madhe e lutjeve të xhamisë ka dy minare dhe katër kulla vrojtimi, ndërtesa mund të mbajë deri në 25,000 njerëz, duke e bërë atë xhaminë më të madhe në Indi.

Xhamia e Sulltan Ahmedit në Turqi

Një tjetër spektakël për të shtuar në listën tuaj të destinacionit është xhamia e Sulltan Ahmedit, e njohur edhe si “xhamia blu” për shkak të pllakave të saj blu që mbulojnë muret e brendshme të strukturës, natën ngjyra e tyre duket edhe më e gjallë.

Ndërtesa e cila u ndërtua gjatë sundimit të Ahmedit I midis viteve 1609-1616, me detaje kaq të hollësishme, konsiderohet si një nga xhamitë më të mira të epokës osmane.

Xhamia Blu është njohur në një shkallë globale pasi u përfshi në listën e vendeve të trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1985 me emrin “Zonat Historike të Stambollit”.

Xhamia e kristaltë në Malajzi

Xhamia e kristaltë është një alternativë interesante nëse ju pëlqen një pamje moderne. Xhamia ndodhet në Wan Man të Malajzisë, ndërtesa është relativisht e re në krahasim me xhamitë e tjera pasi u ndërtua midis viteve 2006 dhe 2008. Ishte një projekt i madh ndërtimi dhe mund të strehojë mbi 1500 njerëz në të njëjtën kohë.

Xhamia e kristaltë e Malajzisë mori emrin e saj nga pamja e saj prej xhami. Ndërtimi është tërësisht prej çeliku dhe qelqi, me një pamje më bashkëkohore dhe më të efektshme se shumica e xhamive konvencionale në mbarë botën. Në një prekje elegante, ndërtesa reflekton nga lumi që rrethon xhaminë.

Kur sallat e lutjeve dhe dhomat e mbledhjeve ndriçohen nga brenda, kupolat prej xhami të xhamisë duket se janë të përbëra prej ari të pastër.

Xhamia Nasir al-Mulk në Iran

Irani është shtëpia e mrekullisë tjetër në listë, xhamia Nasir al-Mulk njihet edhe si xhamia rozë për shkak të nuancës së saj të jashtme rozë.

Ndryshe nga xhamia e Kristalit, ky vend i shenjtë ndjek një stil më tradicional pasi u ndërtua gjatë sundimit të dinastisë Kajar të Iranit. Në total, ndërtimi mori 12 vjet për të përfunduar, nga 1876 në 1888.

Xhamia Nasir al-Mulk është një nga më të vjetrat në Iran. Një ndërtesë që është bërë e famshme për ngjyrat e saj të ndezura dhe detajet e pazakonta arkitekturore.

Xhamia e Lala Mustafa Pashës në Qipro

Xhamia e Lala Mustafa Pashës besohet se është krijuar në fund të shekullit të 13-të dhe në fillim të shekullit të 14-të nga një francez i quajtur Jean Langlois.

Disa nga arkitekturat më të shquara frankeze mund të gjenden në Lindjen e Mesme në Xhaminë Lala Mustafa Pasha e cila përmban një dizajn të stilit gotik prej fijeve artificiale, për këtë arsye, disa vizitorë e kanë quajtur ndërtesën “histori e gjallë”./UBTNews/

Vazhdo të lexosh

Arkitekturë

Zjarri i Notre Dame zbulon një surprizë të madhe të fshehur në arkitekturën e saj

Arkeologët kanë zbuluar mijëra kapëse metalike në pjesë të ndryshme të katedrales.

Publikuar

nga

Me gjithë dëmin që shkaktoi zjarri i Notre Dame në vitin 2019, ai u dha arkeologëve në Paris një mundësi unike për të parë historinë e monumentit.

Pjesë të katedrales së famshme që ishin fshehur për shekuj tani po ndahen dhe bashkohen përsëri, duke ofruar një dritare në risitë arkitekturore që dikur e bënë këtë ndërtesë 32 metra të lartë katedralen më të lartë në epokën e saj.

Kjo lartësi, me sa duket, është kryesisht falë hekurit që kalon nëpër venat e strukturës madhështore.

Arkeologët kanë zbuluar mijëra kapëse metalike në pjesë të ndryshme të katedrales, disa që datojnë në fillim të viteve 1160.

Gjetjet sugjerojnë se përdorimi i gjerë i hekurit në muraturë nuk është aq modern sa supozonin ekspertët dikur. Ndërtuesit mesjetarë që punonin në Notre Dame po përdornin teknikën arkitekturore shumë përpara se të fillonin punimet e restaurimit në shekullin e 19-të.

“Notre Dame tani është padyshim katedralja e parë gotike e njohur ku hekuri u përdor masivisht për të lidhur gurët si një material ndërtimi i duhur”, përfundojnë arkeologët që punojnë në Paris.

Ekipi vlerëson se pajisjet prej hekuri të gjetura në Notre Dame ishin projektuar deri në dy dekada përpara se të ndërtohej katedralja Soisson e Francës dhe katër dekada përpara se të krijohej katedralja Bourges. Deri më tani, të dyja këto ndërtesa gotike konsideroheshin si shembujt e parë të muraturës sistematike të hekurit.

Arkitekti që fillimisht ishte përgjegjës për ndërtimin e Notre Dame ishte dukshëm përpara botës.

Ai duket se ka përdorur me bollëk armaturë hekuri për të lidhur gurët së bashku. Këto kapëse të qëndrueshme janë gjetur në dyshemenë e tribunave të katedrales dhe në kthesat e harqeve të saj të shumta.

“Kjo rrjetë metalike, e instaluar gjatë fazave të para të ndërtimit, duhet të interpretohet si përforcimi inovativ i brinjëve tërthore të majës së jashtme ambulatore në lartësinë pothuajse 11 m, e cila duhej të mirëmbahej pa asnjë mbështetje të brendshme…”, shkruajnë studiuesit. / bota.al

Vazhdo të lexosh

Arkitekturë

Arkitekti fitues i çmimit Pritzker, Arata Isozaki, ka vdekur në moshën 91-vjeçare

Karriera e tij e suksesshme zgjati më shumë se gjashtë dekada.

Publikuar

nga

Arkitekti fitues i çmimit Pritzker, Arata Isozaki, ka vdekur në moshën 91-vjeçare, sipas partnerit të tij të gjatë Misa Shin.

Ai ndërroi jetë për shkaqe natyrore të mërkurën në shtëpinë e tij në Naha, në prefekturën Okinawa të Japonisë. Në një deklaratë nga zyra e tij, Arata Isozaki and The Associates, Shin tha se do të ketë një funeral privat, i cili do të mbahet vetëm me të afërmit e afërt, përcjell UBT News.

Si një nga arkitektët e parë japonezë që ka punuar globalisht, karriera e tij e suksesshme zgjati më shumë se gjashtë dekada, me mbi 100 ndërtesa të përfunduara në Azi, Evropë, Amerikën e Veriut, Lindjen e Mesme dhe Australi.

Art Tower Mito në Japoni, Qendra Kombëtare e Konventave të Katarit e frymëzuar nga pema Sidra në Doha dhe arena Palau Saint Jordi, e krijuar për Lojërat Olimpike të vitit 1992 në Barcelonë, janë ndër veprat e tij më të njohura./UBTNews/

Vazhdo të lexosh

Arkitekturë

Uzbekistani përqafon trashëgiminë për të siguruar të ardhmen kulturore

Shumë objekte që pasqyrojnë trashëgiminë kulturore të Uzbekistanit janë të ekspozuara në muzetë jashtë vendit.

Publikuar

nga

Samarkandi është një nga vendet kryesore të Great Silk Road – një xhevahir kurorë i trashëgimisë kulturore të Uzbekistanit.

Këtë verë qyteti priti edicionin e 6-të të kongresit ndërkombëtar, të titulluar “Trashëgimia kulturore e Uzbekistanit: Fondacioni i Rilindjes së Re”, duke mbledhur pjesëmarrës nga 40 vende.

“Për gjashtë vjet tashmë, qëllimi ynë kryesor ka qenë studimi, ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të Uzbekistanit”, thotë Firdavs Abdukhalikov, kryetar i bordit të studimit të Ruajtjes dhe Popullarizimit të Trashëgimisë Kulturore të Uzbekistanit.

“Për një sërë arsyesh, trashëgimia kulturore e Uzbekistanit përfundoi në vende të ndryshme të botës dhe synimi ynë është ta konsolidojmë atë, në një katalog. Është shumë e rëndësishme që njerëzit të dinë për trashëgiminë tonë kulturore”.

Shumë objekte që pasqyrojnë trashëgiminë kulturore të Uzbekistanit janë të ekspozuara në muzetë jashtë vendit. Por projekti “Trashëgimia kulturore e Uzbekistanit në koleksionet botërore” e mbledh këtë trashëgimi në një koleksion librash të hollë. Deri më tani janë publikuar 60 albume.

Dizajni uzbek

Një nga katalogët e fundit të paraqitur në kongres shfaq Muzeun e Arteve Islame në Malajzi, i cili ka të ekspozuar një fustan të rrallë të shekullit të 8-të.

Ornamentimi është gjithashtu një nga elementët kryesorë të trashëgimisë kulturore të Uzbekistanit. Çdo formë dhe ngjyrë e ndërlikuar ka një kuptim të saktë.

Brezat e kaluar ishin në gjendje t’i lexonin këto shenja dhe simbole me lehtësi. Të harruara në ditët e sotme, stolitë po ringjallen në “Enciklopedinë e Ornamenteve”.

Projekti i trashëgimisë kulturore vazhdon të zgjerohet me botimin e më shumë librave të planifikuar.

“Në të kaluarën, njerëzit vendosnin disa kuptime në këto modele dhe ata jetonin në këtë botë, ku secila formë kishte një lloj kuptimi”, thotë Elmira Gul, koordinatore e kërkimit.

“Ata jetuan në një lloj fushe specifike informacioni. Ata besuan në mbrojtjen e saj dhe se ajo sjell fat. Tani njerëzit e shikojnë atë thjesht si një dekor dhe detyra jonë është të rivendosim të kuptuarit e plotësisë semantike të këtyre formave zbukuruese”./UBTNews/

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara