Lajmet nga UBT

Studio Psikologji në UBT!

Publikuar

Programi i Psikologjisë është hartuar sipas standardeve bashkëkohore, duke përmbushur udhëzimet dhe kërkesat e përcaktuara nga EuroPsy (European Certificate in Psychology) – e themeluar nga një prej institucioneve më kredibilitetin me të lartë në Evropë për përcaktimin e standarteve në profesionin e psikologjisë – dhe Korniza Kombëtare e Arsimit të Kosovës.

Programi ynë është i dizajnuar për të hedhur bazat në fushën e psikologjisë dhe për të pajisur studentët me njohuri dhe dije profesionale si dhe shkathtësi për t’i zbatuar njohuritë e tyre në praktikë.

Ky program ka për qëllim përgatitjen e profesionisteve të rinj duke filluar që nga teoritë bazë mbi zhvillimin dhe sjelljen e individit, personalitetin, të menduarit, të nxënit si deri tek vlerësimi dhe trajtimi i psikopatologjisë dhe problematikave të ndryshme psiko-sociale.

Qëllimi kryesor i programit në Psikologji është të avancoj metodologjinë e mësimdhënies dhe të mësuarit, të kontribuoj në komunitet e shoqëri dhe të promovoj kërkimin shkencor në psikologji.

Gjithashtu, stafi akademik i përkushtuar me përvojë të pasur akademike, mbart një shkallë të lartë profesionalizmi duke i mundësuar studentëve të fitojnë kompetenca dhe njohuri gjithëpërfshirëse të parimeve të sjelljes njerëzore dhe proceseve me natyrë psikologjike.

Niveli bachelor i studimeve në fushën e psikologjisë u jep studentëve një mundësi të shkëlqyer për shumë vende pune si në sektorin publik ashtu edhe atë privat.

Të diplomuarit në Psikologji kanë një sërë mundësish për të zhvilluar karrierën e tyre, duke u angazhuar në sistemin arsimor, kujdesin shëndetësor, në këshillim, psikoterapi etj.

Apliko tani! https://apliko.ubt-uni.net/

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Bëhu pjesë e UBT-së duke studiuar në programin Shkencat e Sportit dhe Lëvizjes

Publikuar

nga

Duke studiuar në programin Shkencat e Sportit dhe Lëvizjes, ju jo vetëm që bëheni pjesë e një institucioni modern me një qasje proaktive për studentët, por përfitoni nga mundësia për të punuar me profesionistët më të mirë të shkencave sportive.

Përmes gërshetimit të shkencave sportive dhe lëvizjes, UBT studentëve u ofron një kurrikulë moderne, të bazuar kryesisht në lëndë të cilat janë praktike, e që në një të ardhme të afërt do të nxjerri gjenerata të ekspertëve të mirëfilltë të shkencave të sportit.

Studentët që do të studiojnë në këtë program, do të gjejnë një infrastrukturë moderne, bazuar në universitetet evropiane dhe botërore, që do t’iu ndihmojnë atyre zhvillimin e punës praktike në këtë institucion.

Ejani në UBT, përfitoni eksperiencat më të mira dhe më të njohura ndërkombëtare në lëmin e sportit dhe lëvizjes.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Studio Studime të Sigurisë në UBT

Publikuar

nga

UBT ofron programin Studime të Sigurisë, program ky që studentëve u ofron njohuri të gjera në fushën e institucioneve të sigurisë, akterëve të sigurisë, rreziqeve si dhe kërcënimeve të sigurisë.

Nga ky program studimi, studentët e UBT-së do të përfitojnë shkathtësi konkrete në analizimin dhe menaxhimin e situatave të ndryshme që lidhen me nivelin kombëtar ose specifik të sigurisë, duke i bërë ata profesionistë të kësaj fushe, përmes një kurrikule moderne të zhvilluar nga UBT.

Zhvillimi akademik dhe profesional në këtë fushë i përgjigjet plotësisht nevojave të tregut, ndaj studimi në këtë fushë është një përparësi shumë e madhe për secilin studentë për qasje më të lehtë në tregun e punës.

Diploma e UBT-së njihet ndërkombëtarisht dhe kjo studentëve u jep një përparësi për depërtimin e tyre akademik në tregun ndërkombëtar përmes fushës Studime të Sigurisë, duke i bërë ata ndër profesionistët e rrallë të sigurisë që depërtojnë jashtë vendit.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në Konferencën e Agrikulturës dhe Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

Edicioni i 10-të i konferencës.

Publikuar

nga

Konferenca Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion e UBT-së, edhe këtë vit po vjen me edicionin e 10-të, nga ku në Kosovë po sjellë një numër të madh të shkencëtarëve dhe hulumtuesve nga e gjithë bota.

Me këtë rast UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në fushën e Agrikulturës dhe Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë, konferencë në të cilën do të prezantohen tema të ndryshme që ndërlidhen me agrikulturën, kualitetin e ushqimit, teknologjinë ushqimore, e tema të tjera që vijnë nga këto fusha.

Temat të cilat do të trajtohen në fushën e Agrikulturës, Shkencave të Ushqimit dhe Teknologjisë janë:

 • Food quality and safety
 • Food science and packing
 • Food technology engineering
 • Innovative food products and processes
 • Food, culture and agro-tourism
 • Food marketing and management
 • Food economics and statistics
 • Food contamination, hygiene and toxicology
 • Food nutrition
 • Nutraceuticals, functional foods and functional ingredients
 • Soft and top fruits
 • Chemistry, microbiology and biotechnology aspects of food

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Studio Inxhinieri e Agrikulturës dhe Mjedisit në UBT

Studio në UBT!

Publikuar

nga

Nëse iu ka shkuar mendja ndonjëherë të studioni në një program unik që ka bërë ndërlidhjen e agrikulturës me mjedisin, atëherë atë mund ta bëni duke studiuar në UBT dhe mendimet tuaja t’i bëni realitet.

Është koha që të studioni në njërin prej programeve që ofron ndërlidhjen e parimeve shkencore me aplikimin e tyre në teknologjinë e prodhimit të produkteve bujqësore, atë të Inxhinierisë së Agrikulturës dhe Mjedisit në UBT.

Në këtë program studimi, përveçse do të mësoni me profesionistët më të mirë, ju do të aftësoheni në mirëmbajtjen, përmirësimin e cilësisë dhe sigurimin e prodhimit dhe mjedisit, në ambientet më inovative që posedon UBT.

Laboratorët më të sofistikuar që ka vendi nga fusha e agrikulturës si dhe ekspertët më të mirë që vijnë nga kjo fushë do të jenë në dispozicionin tuaj dhe në çdo hap që hedhni në këtë rrugëtim akademik.

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara