Lajmet nga UBT

Studentët e programit Inxhinieri e Energjisë Efiçiente në UBT kanë realizuar një vizitë studimore në Impiantin e ngrohjes me Biomasë në Gjakovë

Ky impiant mbulon 35 për qind të kapacitetit ekzistues të ngrohjes qendrore në qytet.

Publikuar

Studentët e vitit të tretë të programit Inxhinieri e Energjisë Efiçiente në UBT, në kuadër të lëndës “Menaxhimi i rrjedhës së materialeve”, të udhëhequr nga profesoresha Afete Musliu, kanë realizuar një vizitë studimore në Impiantin e ngrohjes me Biomasë në Gjakovë, i cili impiant mbulon 35 për qind të kapacitetit ekzistues të ngrohjes qendrore në qytet, duke shfrytëzuar biomasën, me synime të rritjes së kapacitetit në vitet në vijim.

Studentët e UBT-së u mirëpritën nga menaxhmenti i kryesuar nga Albulena Skivjani, Arben Meka, Adrian Bunjaku dhe stafi operativ, të cilët i njoftuan studentët për procesin e prodhimit hap pas hapi, në mënyrë të detajuar, duke demonstruar analizat dhe kontrollin e cilësisë gjatë procesit të prodhimit.

Ndër të tjera, studentët patën mundësinë që të njoftohen me proceset e prodhimit të biomasës, duke përfshirë lëndën e parë, analizimin e lëndës duke përcaktuar llojin dhe lagështinë, si dhe përpunimin e saj deri në përfundim të procesit dhe përfitimin e biomasës si produkt final.

Lajmet nga UBT

Në UBT u mbajt debat për rëndësinë e trajtimit institucional dhe profesional të vërshimeve dhe përmbytjeve në nivel vendi

Debatin e hapi dekani i Fakultetit Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë në UBT, Muhamet Ahmeti.

Publikuar

nga

Në Parkun Shkencor Inovativ të UBT-së në Lipjan, Fakulteti Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë zhvilloi një debat konstruktiv rreth rëndësisë së trajtimit institucional dhe profesional të vërshimeve dhe përmbytjeve në nivel vendi.

Debatin e hapi dekani i Fakultetit Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë në UBT, Muhamet Ahmeti, i cili i falënderoi të pranishmit për angazhimin dhe përkushtimin e tyre për të dhënë ide dhe mendime rreth faktorëve dhe pasojave që sjellin vërshimet.

Profesori Hazir Çadraku përgjatë diskutimit të tij në kuadër të këtij debati përmendi disa faktorë që kontribuojnë në shfaqjen e vërshimeve dhe përmbytjeve, siç janë: klima, ndryshimet klimatike, ndërtimi gjeologjik, gjeometria e ujëmbledhësit lumor-ujor, përdorimi i tokës dhe morfologjia e luginave lumore.

Ndër të tjera, profesori Skender Bublaku në kuadër të diskutimit dhe prezantimit të tij për të gjeturat e shkaqeve dhe pasojave që vijnë nga vërshimet, theksoi nevojën e analizës së faktorëve natyrorë dhe efekteve të mundshme të ndryshimeve klimatike, instalimit të stacioneve monitoruese të reshjeve dhe rrjedhjeve, përgatitjes së hartave të rrezikut nga përmbytjet, krijimit të digave rrjedhëse për kontrollin e përmbytjeve, si dhe të pellgjeve për mbrojtje nga përmbytjet.

Në këtë debat mori pjesë edhe drejtorja e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim në Komunën e Rahovecit, Besmire Bytyçi, si dhe profesorë dhe studentë të shumtë të UBT-së, ku përmes pyetjeve dhe interaktivitetit të tyre u nxorën përfundime konkrete rreth parandalimit të vërshimeve dhe përmbytjeve në nivel vendi.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Massimiliano Paolucci zhvilloi një diskutim në UBT rreth strategjisë së Bankës Botërore për Kosovën për periudhën 2023-2027

Ai prezantoi para të pranishmëve kornizën e re të partneritetit të vendit (Country Partnership Framework (CPF)) për Kosovën, si dhe trendet kryesore të zhvillimit në vend.

Publikuar

nga

Në Parkun Shkencor Inovativ të UBT-së në Lipjan, qëndroi për vizitë Drejtori i Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoni të Veriut, Massimiliano Paolucci, me ç’rast u zhvillua një diskutim i hapur rreth strategjisë së Bankës Botërore për Kosovën për periudhën 2023-2027.

Në këtë diskutim në panel mori pjesë edhe rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, i cili falënderoi Drejtorin e Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoni të Veriut, Massimiliano Paolucci, për prezantimin e tij dhe vizitën në UBT, njëherit e njoftoi atë rreth të arriturave të UBT-së dhe vizionit për të krijuar hapësira të reja për të rinjtë në fushën e arsimit, shkencës dhe teknologjisë, si dhe për hapjen e sa më shumë vendeve të reja të punës.

Drejtori i Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoni të Veriut, Massimiliano Paolucci foli rreth strategjisë së Bankës Botërore për Kosovën për periudhën 2023-2027, duke prezantuar para të pranishmëve kornizën e re të partneritetit të vendit (Country Partnership Framework (CPF)) për Kosovën, si dhe trendet kryesore të zhvillimit në vend.

Sipas Paolucci-t, në Kosovë është bërë progres i konsiderueshëm në tejkalimin e trashëgimisë së luftës, progres i qëndrueshëm ekonomik që nga pavarësia, teksa si trende të tjera të zhvillimit konsiderohen rimëkëmbja ekonomike pas COVID-19, kalimi gradual nga një marrëse e remitancave nga diaspora në një furnizuese të shërbimit për diasporën e saj kryesisht me bazë në Bashkimin Evropian, si dhe progresi i konsiderueshëm në rritjen e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit politik të grave.

Paolucci njashtu theksoi se për të arritur progres të qëndrueshëm në reduktimin e varfërisë dhe prosperitetin e përbashkët, Kosova duhet të kalojë në një model të rritjes konkurruese që përmirëson bilancin tregtar dhe krijon më shumë vende pune.

Massimiliano Paolucci është shtetas italian me më shumë se njëzet vjet përvojë pune në zhvillimin ekonomik, teksa në një kohë ishte përfaqësues special i Grupit të Bankës Botërore në institucionet Evropiane, NATO, Mbretërinë e Belgjikës dhe Dukatin e Madh të Luksemburgut, një post që ai e ka mbajtur që nga 1 nëntori 2013.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Studentët e Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë vizituan Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe kompaninë “Eurolona”

Me këtë rast kanë parë nga afër metodat e analizimit të ushqimeve, informimin mbi inspektimin dhe zbatimin e legjislacionit për ushqimin dhe paketimin e tij, proceset e prodhimit të produkteve të qumështit që nga lënda e parë, analizimi, procesimi e deri te paketimi i tyre.

Publikuar

nga

Studentët e vitit të tretë në programin Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, në kuadër të lëndëve praktike kanë realizuar vizita studimore në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe në industrinë e qumështit “Eurolona” në Fushë Kosovë.

Me këtë rast kanë parë nga afër metodat e analizimit të ushqimeve, informimin mbi inspektimin dhe zbatimin e legjislacionit për ushqimin dhe paketimin e tij, proceset e prodhimit të produkteve të qumështit që nga lënda e parë, analizimi, procesimi e deri te paketimi i tyre.

Vizitat e tilla në kuadër të Fakultetit Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, u ndihmojnë studentëve të përfitojnë dhe të avancojnë njohuritë rreth fushës që ndërlidhen me praktikën e aplikuar në institucione dhe industri.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Studentët e Fakultetit Muzikë Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi zhvilluan një performancë në skenë

Kjo shfaqje ishte pjesë e provimit në lëndën “Performancë në skenë”, të udhëhequr nga profesoresha Fatlume Bunjaku.

Publikuar

nga

Në Parkun Shkencor Inovativ të UBT-së në Lipjan, studentët e Fakultetit Muzikë Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi në UBT, të udhëhequr nga profesoresha Fatlume Bunjaku, kanë zhvilluar një performancë në skenë, me pjesë nga muzikali “Mamma Mia”.

Kjo shfaqje ishte pjesë e provimit në lëndën “Performancë në skenë”, të udhëhequr nga profesoresha Fatlume Bunjaku, ku studentët e vokalit në Fakultetin Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi në UBT, patën rastin të tregojnë talentin e tyre përpara një komisioni vlerësues.

Kostumografia për këtë shfaqje është realizuar nga studentët e vitit të tretë të Fakultetit Dizajn i Integruar në UBT, në bashkëpunim me profesoreshat: Ariana Gjoni dhe Laura Ymeri, teksa profesori Artan Hasani ishte bashkëpunëtor me piano.

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara