Impresum

UBT News

Themelues : Edmond Hajrizi

Mirëmbahet, mbikëqyret dhe monitorohet nga UBT Media Group.

Përgjegjës profesional: Musa Sabedini, Safet Zejnullahu dhe Ferid Selimi

Fotografi: Anisa Rada

UBT – Higher Education Institution
Lagjja Kalabria, p.n. 10000, Prishtinë
Web: www.ubt-uni.net
Email: [email protected]
Phone: +383 38 541 400