Lajmet nga UBT

Doli nga shtypi libri “Mediet, etika, raportimet për situatat e ndjeshme, hetimet dhe nocionet juridike në gazetari”, i profesorit të UBT-së, Musa Sabedini

Sipas autorit, libri ka ardhur si rezultat i punës shumëvjeçare në gazetari.

Publikuar

Profesori i Fakultetit Media dhe Komunikim, Musa Sabedini, ka botuar librin: “Mediet, etika, raportimet për situatat e ndjeshme, hetimet dhe nocionet juridike në gazetari”, i cili u dedikohet studentëve të gazetarisë, studiuesve të medias, gazetarëve e hulumtues, redaktorëve të profesionalizuar, hetuesve, prokurorëve e gjyqtarëve me etikë profesionale.

Sipas autorit, libri ka ardhur si rezultat i punës shumëvjeçare në gazetari, e ndërtuar nga përvoja e gjatë edhe gjatë raportimit nga fusha të ndryshme nga tereni, duke përfshirë këtu qindra procese e seanca gjyqësore, edhe të karakterit ndërkombëtar.

“E kam parë të udhës që ky libër të dali në dritë dhe t`i prezantohet studentëve të gazetarisë, ekspertëve dhe studiuesve të kësaj fushe, redaktorëve e kryeredaktorëve të medias së shkruar dhe asaj online, me të vetmin qëllim dhe synim, që të njohim profesionalisht problemin dhe mënyrën e të raportuarit për situatat e ndjeshme e të jashtëzakonshme”, ka thënë profesori Sabedini.

Profesori Musa Sabedini ka theksuar se raportimi për situatat e ndjeshme, pastaj raportimi për krimet dhe dhunën, janë pikat më delikate për secilin gazetarë edhe nëse ai është profesionist i shkathët e me përvojë.

“Të mbulosh një ngjarje me natyrë kriminale dhe të ofrosh para lexuesit dhe publikut të vërtetën, është pak e mundimshme në rrafshin profesional. Është e thjeshtë të raportosh për një konferencë shtypi, për një prezantim të ndonjë politikani apo partie politike, por të raportosh për tërmetet, fushat e mbuluara me gjak, krimin e të gjitha llojeve, të mbledhësh informacionet e sakta nga tereni, të jesh i përgatitur për të gjitha sfidat nuk është e lehtë, përkundrazi ky “sport” donë kulturë, edukatë mediatike, zhbirim të shumë arkivave e njohje të përgjithshme të problemeve”, është shprehur Sabedini.

Profesori, gazetari dhe publicisti i njohur dhe fituesi i disa çmimeve në gazetarinë hulumtuese ka thënë se: “E kam parë të udhës që ky libër të dali në dritë dhe t`i prezantohet studentëve të gazetarisë, ekspertëve dhe studiuesve të kësaj fushe, redaktorëve e kryeredaktorëve të medias së shkruar dhe asaj online, me të vetmin qëllim dhe synim, që të njohim profesionalisht problemin dhe mënyrën e të raportuarit për situatat e ndjeshme e të jashtëzakonshme. Në gazetarinë kosovare qoftë e shkruar, televizive ose online janë vërejtur defekte të shumta dhe ende ka vrima të zeza që duhet urgjentisht të përmirësohen. Ky libër, nuk do të thotë që është i përkryer ose që nuk ka nevojë për prezantime shtesë, por jam i sigurt se për studentët dhe ata që e kryejnë gjatë gjithë jetës këtë profesion delikat, do të kenë mundësi që të jenë të pagabuar gjatë raportimit”.

Gjithnjë sipas autorit nuk është e lehtë asnjëherë që një gazetar, një kronist apo një medium, kudo që ndodhet ai, të raportojë me saktësi në momentet e rënda.

“Gazetari jo gjithherë mund të jetë i disponueshëm ose profesionalisht e psikologjikisht në kryerjen e detyrës, andaj kjo agjendë dhe ky libër iu mundëson ta njihni më afër problemin, ta trajtoni me dinjitet e përgjegjshmëri çfarëdo dukurie jetësore, sociale, ekonomike, politike, kulturore e religjioze. Libri i titulluar: ”Mediet, etika, raportimet për situatat e ndjeshme, hetimet dhe nocionet juridike në gazetari”, patjetër që i referohet problemeve në teren që has çdo gazetar. Etika mbetet problemi më delikat i mënyrës së raportimit, sepse jo përherë mediet e kryejnë misionin dhe detyrën me ndershmëri e relevantë”, ka thënë ai.

Profesori Musa Sabedini gjithashtu ka thënë në parathënien e librit se: “Libri përbëhet nga shembuj të shumtë, raste konkrete për të gjitha kategoritë e ndjeshme, duke filluar me Kapitullin e parë, që flitet për rastet e vrasjeve, vetëvrasjeve, vrasjet e rënda, veprat penale të të gjitha kategorive, dënimet, armët, shkeljet ligjore, etika gjatë raportimit, vdekjet, tragjeditë, privatësia, lajmet e rrejshme, vrasjet, plagosjet, aksidentet, zjarret, personat me aftësi të kufizuara, të miturit, të sëmurët mentalë, dhunimet, krimet e luftës, raportimet nga gjyqet, raportimi për pandemitë, raportimi për aspektet fetare, trafikimi me qenie njerëzore, prostitucioni, kontrabandimi i migrantëve, raportimi për kronikën e zezë, personat e zhdukur, dhuna në familje, dhunimi, vrasjet e grave shtatzëna, vetëvrasjet, ngacmimi seksual, shantazhi, kanosja, shtrëngimi, detyrimi, hakmarrja, korrupsioni, ryshfeti, skemat piramidale dhe bixhozi, vjedhja, vjedhjet e rënda, grabitja, mjediset konfliktuoze, raportimi për protestat, trazirat, demonstratat, raportimi mbi konfliktet, trazirat sociale, siguria e gazetarëve dhe rreziqet, trazirat e marsit 2004, gjenocidi, sulmet terroriste, rrëmbimet, pengjet, spiunazhi, sabotimi, krimet kundër njerëzimit, pornografia, pedofilia, bigamia, krimet kibernetike”.

Edhe në Kapitullin e dytë autori ka trajtuar dhe analizuar më shumë raportet medie, polici, prokurori dhe gjykatë, pastaj termet juridike, i ndaluar i përkohshëm, i dyshuar, i burgosur, i akuzuar, i dënuar, i dëmtuar, hetimet policore, veprimet policore, kallëzimi penal i policisë, obduksioni i kufomës, ngritja e aktakuzës, raportet media – prokuror, përkufizimet juridike, dilemat e gazetarëve, udhëzues, manual e agjenda për të shkruarit nga gjykatat, avokatët mbrojtës, publiku, i pandehuri, organogrami i gjykatave, roli i Gjykatës së Apelit, Gjykatës Supreme të Kosovës, Gjykatës Kushtetuese, Këshillit Prokurorial të Kosovës, udhëzues praktik për shkrimet për mediet online, TV e Radio, njohja me seancat gjyqësore, trupin gjykues, fjalët përfundimtare gjatë një seance gjyqësore, llojet e aktgjykimeve dhe aktgjykimet e Gjykatës së Apelit.

Kurse në Kapitullin e tretë janë dhënë informacione më koncize për përkufizimet, termet dhe nocionet juridike, veprat penale të terrorizmit, krimeve të rënda si dhe nocionet më shpesh të përdorura në gazetari.

Ndryshe botues i librit është UBT dhe i ka 532 faqe, teksa recensentë të librit janë profesorët Ahmet Maloku dhe Safet Zejnullahu, sipas të cilëve libri është kontribut i rëndësishëm në studimin dhe zhvillimin e shkencës së gazetarisë për studimin e asaj dukurie, si dhe do të shërbejë për si literaturë profesionale për një kohë të gjatë.

Recensenti i parë profesori Ahmet Maloku ka thënë se libri ofron përgjigje për shumë pyetje të teorisë dhe praktikës metodologjike, e cila ka në fokus mediat përballë raportimeve për krimet, dhunën dhe situatat e ndjeshme.

“Libri përfaqëson një nga dorëshkrimet e rralla që trajton këtë lloj përqasjeje shkencore në kuptimin e përcaktimit, studimit dhe kërkimit të fenomenit të raportimeve për krimet, dhunën dhe situatat e ndjeshme, dhe pikërisht për këtë ka vlerën dhe njohjen e tij shumë domethënëse shkencore dhe profesionale”, ka thënë Maloku.

Sipas Malokut vepra shkencore, “Mediet, etika, raportimet për situatat e ndjeshme, hetimet dhe nocionet juridike në gazetari” ofron përgjigje për shumë pyetje të teorisë dhe praktikës metodologjike, e cila ka në fokus mediat përballë raportimeve për krimet, dhunën dhe situatat e ndjeshme.”Në këtë mënyrë jepet një kontribut i rëndësishëm në studimin dhe zhvillimin e shkencës së gazetarisë për studimin e asaj dukurie. Libri përfaqëson një nga dorëshkrimet e rralla që trajton këtë lloj përqasjeje shkencore në kuptimin e përcaktimit, studimit dhe kërkimit të fenomenit të raportimeve për krimet, dhunën dhe situatat e ndjeshme, dhe pikërisht për këtë ka vlerën dhe njohjen e tij shumë domethënëse shkencore dhe profesionale. Përveç kësaj, duhet theksuar rëndësia e përmbajtjes, qëndrueshmëria dhe qartësia e gjuhës në të cilën është shkruar vepra, e cila lehtëson përvetësimin e njohurive, jo vetëm për njerëzit nga sektorët e gazetarisë, drejtësisë, viktimologjisë, kriminologjisë, kriminalistikës, mjekësinë ligjore, psikologjisë, psikologjisë forenzike etj., të cilëve ajo fushë u është e afërt shkencërisht dhe profesionalisht, por edhe me publikun më të gjerë”.

Maloku ka vlerësuar se vepra është jashtëzakonisht e dobishme dhe ka aplikimin e saj të gjerë, duke pasur parasysh se, në kushtet moderne të jetesës, çështja e gazetarisë shtrihet pothuajse në të gjitha sferat e jetës.

“Gjithashtu, përmes këtij libri, autori ka treguar një shkallë të lartë njohurish shkencore në fushën e gazetarisë, pastaj në metodologjinë e shkencave shoqërore, por edhe në fushën e drejtësisë, sepse pa një kombinim të tillë të e njohurive nga disa fusha shkencore, nuk do të ishte e mundur të krijohej një vepër shkencore kaq e dobishme dhe e shquar, që do të jepte një kontribut të rëndësishëm në studimin mediave përballë raportimeve për krimet, dhunën dhe situatat e ndjeshme”, ka thënë Maloku.

“Autori Musa Sabedini ka një përvojë të gjatë të punës së drejtpërdrejtë nga raportimi nga terreni, si në kohë pushtimi, në kohë aparteidi në median e Kosovës, në kohë lufte, në kohë të gazetarisë së kontrolluar të pasluftës dhe në epokën e internetit. Këtë përvojë ai e ka përdorur për të mbledhur brenda kopertinave të këtij libri shembuj të panumërt të gabimeve e të shkeljeve etike të bëra në media, qoftë qëllimshëm, qoftë padashtas. Një punë shumë voluminoze e autorit tregon përkushtimin e tij, pikë së pari, për të bërë vetë gazetari profesioniste, por edhe për t’u ndihmuar të tjerëve për ta bërë të njëjtën gjë. Qofshin ata gazetarë fillestarë, qofshin me përvojë”, thuhet në fjalën e recensentit Safet Zejnullahu.

Zejnullahu mendon se ata që do të përfitojnë më së shumti nga ky libër janë studentët, gazetarët e ardhshëm.

“Që në hapat e tyre të parë, ata do të mësojnë qasjen profesionale ndaj secilës përmbajtje gazetareske. Më e rëndësishmja, nga ky libër do të mësojnë atë që besoj e ndihmon më së shumti një gazetar. Do të mësojnë si të mos shkruajnë! Përmbajtja e këtij libri ua mundëson këtë. Në vargun e librave hulumtues të gazetarisë, libri i autorit Musa Sabedini “Mediet, etika, raportimet për situatat e ndjeshme, hetimet dhe nocionet juridike në gazetari”, besoj se do të shërbejë si literaturë profesionale për një kohë të gjatë”, ka shtuar Zejnullahu.

Profesori Musa Sabedini ka falënderuar rektorin e UBT-së, Edmond Hajrizin, si dhe të gjithë ata që kanë dhënë kontribut në forma të ndryshme që ky libër të dalë i kompletuar profesionalisht.

Lajmet nga UBT

Studenti i Inxhinierisë së Ndërtimit në UBT, Fatbardh Jakupi po punon si menaxher i projekteve në fushën e infrastrukturës rrugore në Kompaninë Bageri Group

Fatbardhi tregon se studimet e tij në UBT ishin një nga eksperiencat më frytdhënëse që ka përjetuar. Duke përfshirë programin e tij Master në Inxhinieri të Ndërtimtarisë dhe Infrastrukturës, ai ka përfituar një ndërlidhje të thellë midis njohurive teorike dhe praktikës profesionale në fushën e ndërtimit.

Publikuar

nga

Fatbardh Jakupi, një student i suksesshëm i UBT-së, tani është pjesë e kompanisë Bageri Group dhe drejton rolin e menaxherit të projekteve në fushën e infrastrukturës rrugore.

Fatbardhi tregon se studimet e tij në UBT ishin një nga eksperiencat më frytdhënëse që ka përjetuar. Duke përfshirë programin e tij Master në Inxhinieri të Ndërtimtarisë dhe Infrastrukturës, ai ka përfituar një ndërlidhje të thellë midis njohurive teorike dhe praktikës profesionale në fushën e ndërtimit.

“Studimet në UBT ishin një ndër eksperiencat e mia më të mira që i kam kaluar. Studimi në programin Master Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturë, më ofroi një ndërlidhje të njohurive në fushën e ndërtimit të infrastrukturës. Lidhja e teorisë dhe praktikës i bëri më të veçanta nivelin e studimeve. Përveç ligjëratave që i zhvillonim me profesorë, përvoja ime nga Bachelor-i u bë urë lidhëse dhe më forcuese në ngritjen time profesionale”, është shprehur Jakupi.

Pas kryerjes së programit Master, Fatbardhi u bashkua me kompaninë Bageri Group, ku aktualisht ka rolin e përgjegjësit në Autostradën Prishtinë – Podujevë. Suksesi i tij në karrierë është një dëshmi e qartë e lidhjes së ngushtë midis arsimit të tij në UBT dhe arritjeve të tij profesionale në fushën e infrastrukturës rrugore.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

UBT nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Trakya Üniversitesi në Turqi

Në vazhdën e vizitës së tij në Turqi, Rektori Hajrizi ka vizituar edhe laboratore të ndryshme, qendra të inovacionit dhe shkolla.

Publikuar

nga

Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi është takuar me Rektorin e Trakya Üniversitesi në Turqi, Dr. Erhan Tabakoğlu, dhe me këtë rast kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve.

Në takimin e realizuar, Rektori Hajrizi dhe Rektori Tabakoğlu diskutuan edhe për projekte konkrete të përbashkëta në fusha të ndryshme, me qëllim që të hapin mundësi të reja për të rinjtë e të dy vendeve.

Në vazhdën e vizitës së tij në Turqi, Rektori Hajrizi ka vizituar edhe laboratore të ndryshme, qendra të inovacionit dhe shkolla.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Rektori Hajrizi vizitoi İstanbul Ticaret Üniversitesi

Qëllimi i kësaj vizite ishte diskutimi i modeleve të reja të bashkëpunimit mes dy universiteteve.

Publikuar

nga

Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi ka qëndruar për vizitë në İstanbul Ticaret Üniversitesi, ku u takua me Rektorin Prof. Dr. Abdulhamit Avşar.

Qëllimi i kësaj vizite ishte diskutimi i modeleve të reja të bashkëpunimit mes dy universiteteve, bazuar në marrëveshjen e zbatuar vitet e fundit në mes UBT-së dhe İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Rektori Hajrizi ka theksuar se si dy universitete mund të ofrojnë një perspektivë akademike që do të kontribuojnë në zhvillimin e fushave të ndryshme në dy vendet Kosovë dhe Turqi.

Ndërsa, Rektori Avşar ka potencuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve dhe tha se si universitet i kushtojnë rëndësi zhvillimit të modeleve të bashkëpunimit me rezultate konkrete në periudhën e re.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

UBT dhe Universiteti i Stambollit – Cerrahpaşa nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Para ceremonisë së nënshkrimit të mbajtur në Rektoratin e Kampusit Avcılar, u mbajt një takim për të diskutuar mbi bashkëpunimin mes dy institucioneve.

Publikuar

nga

Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi dhe Rektori i Universitetit të Stambollit – Cerrahpaşa, Prof. Dr. Nuri Aydın, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, në të cilën do të përfshihen koordinimi në fusha të ndryshme, shkëmbimi i studentëve, programet kurrikulare dhe kërkime të përbashkëta shkencore.

Para ceremonisë së nënshkrimit të mbajtur në Rektoratin e Kampusit Avcılar, u mbajt një takim për të diskutuar mbi bashkëpunimin mes dy institucioneve.

Rektori Hajrizi mori pjesë edhe në ceremoninë e vendosjes së gurthemelit të Fakultetit të Inxhinierisë së sapokrijuar me ftesë të Rektorit Aydın.

Bashkëpunimi i dy institucioneve do të përqendrohet në aktivitetet arsimore dhe kërkimore, kurrikulat e përbashkëta dhe aktivitetet e projekteve si shkolla ​​verore, botimet akademike dhe shkencore, si dhe organizimi i konferencave dhe simpoziumeve.

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara