Lajmet nga UBT

Në UBT u mbajt një ngjarje në nder të 16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore

Hajrizi theksoi se grave përmes arsimimit u jepet më shumë mundësi për të siguruar dhe mbrojtur vetveten.

Publikuar

Në nder të 16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore, në Parkun Shkencor Inovativ të UBT-së, në Lipjan, u organizua një ngjarje, me prezencën e rektorit të UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, Ambasadorit të Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund, dhe ekspertes së politikave publike dhe gjinore, Blerinda Idrizi.

Duke konsideruar se edukimi është thelbi për drejtësinë dhe barazinë gjinore, rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi theksoi se grave përmes arsimimit u jepet më shumë mundësi për të siguruar dhe mbrojtur vetveten.

“Edukimi është shumë i rëndësishëm në luftën kundër dhunës, veçanërisht kur bëhet fjalë për parandalimin. Kur gratë janë të arsimuara, ato kanë fuqinë të ndjekin ligjet që i mbrojnë ato. Kur ato arsimohen, do të kenë më shumë mundësi për të siguruar jetesën, për të kontribuar në të ardhurat e familjes dhe për të përhapur njohuritë e tyre në të gjithë familjen dhe komunitetin. Ekspertët e dhunës me bazë gjinore arrijnë në përfundim se arsimi është kundërhelmi më i mirë kundër dhunës në familje, veçanërisht dhunës ndaj grave”, ka thënë rektori Hajrizi.

Ambasadori i Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund, ka theksuar se dhuna ndaj grave dhe vajzave është e parandalueshme, dhe se Suedia synon të nxisë një ndjenjë përgjegjësie të papranueshmërisë të status quo-së.

“Dhuna ndaj grave dhe vajzave mbetet shkelja më e përhapur e të drejtave të njeriut në mbarë botën. Pavarësisht nga këto tendenca dekurajuese, ka më shumë prova se dhuna ndaj grave dhe vajzave është e parandalueshme. Format e ndryshme të dhunës ndaj grave dhe vajzave nuk janë të pashmangshme. Ato mund dhe duhet të parandalohen. Suedia synon të nxisë një ndjenjë përgjegjësie që nuk zbehet dhe një njohje të re të papranueshmërisë të status quo-së. Të parandalosh dhunën përpara se ajo të ndodhë ose të përsëritet do të thotë që puna jonë duhet të demonstrojë dhe të mësojë se çfarë është pabarazia dhe se si ekzistenca e saj e vazhdueshme po e pengon përparimin”, ka theksuar ambasadori Westerlund.

Ekspertja e politikave publike dhe gjinore, Blerinda Idrizi, potencoi se institucionet në Kosovë kanë mekanizma, të cilat luajnë një rol të veçantë në barazinë gjinore dhe janë një gjetje e dobishme shtetërore që shumë vende të tjera nuk i kanë.

“Kosova ka mekanizma gjinorë, si; komisioni parlamentar për të drejtat e njeriut dhe barazisë gjinore, ka agjencinë për barazi gjinore, ka avokatin e popullit që merret vetëm me çështjet e barazisë gjinore dhe është një gjetje shumë e dobishme dhe efektive. Në çdo komunë dhe ministri keni zyrtaren për barazi gjinore. Këto janë pikat e forta të Kosovës, që vendet e tjera nuk i kanë”, është shprehur Idrizi.

Kjo ngjarje vazhdoi me sesionin e diskutimit me studentët e UBT-së dhe eksperten e politikave publike dhe gjinore, Blerinda Idrizi, duke shtjelluar gjerësisht problematikat që shfaqen në realizimin e barazisë gjinore dhe praktikat më të mira për parandalimin dhe eliminimin e tyre.

Lajmet nga UBT

Studentët e Fakultetit Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologjisë në UBT zhvilluan një vizitë studimore në Terminalin Doganor

Në kuadër të kësaj vizite, studentët kanë pasur mundësi të shohin nga afër procedurat e kontrollit të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit në Terminalin Doganor, si dhe të njihen me angazhimin dhe punën e stafit.

Publikuar

nga

Studentët e vitit të tretë të Fakultetit Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologjisë në UBT, të shoqëruar nga profesori Mufail Salihaj, kanë zhvilluar një vizitë studimore në Terminalin Doganor.

Në kuadër të kësaj vizite, studentët kanë pasur mundësi të shohin nga afër procedurat e kontrollit të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit në Terminalin Doganor, si dhe të njihen me angazhimin dhe punën e stafit.

Kjo vizitë, në kuadër të lëndëve praktike në Fakultetin Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, i ka ndihmuar studentët që të përfitojnë dhe përforcojnë njohuritë e tyre rreth fushës.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Në UBT u mbajt debat për rëndësinë e trajtimit institucional dhe profesional të vërshimeve dhe përmbytjeve në nivel vendi

Debatin e hapi dekani i Fakultetit Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë në UBT, Muhamet Ahmeti.

Publikuar

nga

Në Parkun Shkencor Inovativ të UBT-së në Lipjan, Fakulteti Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë zhvilloi një debat konstruktiv rreth rëndësisë së trajtimit institucional dhe profesional të vërshimeve dhe përmbytjeve në nivel vendi.

Debatin e hapi dekani i Fakultetit Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë në UBT, Muhamet Ahmeti, i cili i falënderoi të pranishmit për angazhimin dhe përkushtimin e tyre për të dhënë ide dhe mendime rreth faktorëve dhe pasojave që sjellin vërshimet.

Profesori Hazir Çadraku përgjatë diskutimit të tij në kuadër të këtij debati përmendi disa faktorë që kontribuojnë në shfaqjen e vërshimeve dhe përmbytjeve, siç janë: klima, ndryshimet klimatike, ndërtimi gjeologjik, gjeometria e ujëmbledhësit lumor-ujor, përdorimi i tokës dhe morfologjia e luginave lumore.

Ndër të tjera, profesori Skender Bublaku në kuadër të diskutimit dhe prezantimit të tij për të gjeturat e shkaqeve dhe pasojave që vijnë nga vërshimet, theksoi nevojën e analizës së faktorëve natyrorë dhe efekteve të mundshme të ndryshimeve klimatike, instalimit të stacioneve monitoruese të reshjeve dhe rrjedhjeve, përgatitjes së hartave të rrezikut nga përmbytjet, krijimit të digave rrjedhëse për kontrollin e përmbytjeve, si dhe të pellgjeve për mbrojtje nga përmbytjet.

Në këtë debat mori pjesë edhe drejtorja e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim në Komunën e Rahovecit, Besmire Bytyçi, si dhe profesorë dhe studentë të shumtë të UBT-së, ku përmes pyetjeve dhe interaktivitetit të tyre u nxorën përfundime konkrete rreth parandalimit të vërshimeve dhe përmbytjeve në nivel vendi.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Massimiliano Paolucci zhvilloi një diskutim në UBT rreth strategjisë së Bankës Botërore për Kosovën për periudhën 2023-2027

Ai prezantoi para të pranishmëve kornizën e re të partneritetit të vendit (Country Partnership Framework (CPF)) për Kosovën, si dhe trendet kryesore të zhvillimit në vend.

Publikuar

nga

Në Parkun Shkencor Inovativ të UBT-së në Lipjan, qëndroi për vizitë Drejtori i Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoni të Veriut, Massimiliano Paolucci, me ç’rast u zhvillua një diskutim i hapur rreth strategjisë së Bankës Botërore për Kosovën për periudhën 2023-2027.

Në këtë diskutim në panel mori pjesë edhe rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, i cili falënderoi Drejtorin e Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoni të Veriut, Massimiliano Paolucci, për prezantimin e tij dhe vizitën në UBT, njëherit e njoftoi atë rreth të arriturave të UBT-së dhe vizionit për të krijuar hapësira të reja për të rinjtë në fushën e arsimit, shkencës dhe teknologjisë, si dhe për hapjen e sa më shumë vendeve të reja të punës.

Drejtori i Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoni të Veriut, Massimiliano Paolucci foli rreth strategjisë së Bankës Botërore për Kosovën për periudhën 2023-2027, duke prezantuar para të pranishmëve kornizën e re të partneritetit të vendit (Country Partnership Framework (CPF)) për Kosovën, si dhe trendet kryesore të zhvillimit në vend.

Sipas Paolucci-t, në Kosovë është bërë progres i konsiderueshëm në tejkalimin e trashëgimisë së luftës, progres i qëndrueshëm ekonomik që nga pavarësia, teksa si trende të tjera të zhvillimit konsiderohen rimëkëmbja ekonomike pas COVID-19, kalimi gradual nga një marrëse e remitancave nga diaspora në një furnizuese të shërbimit për diasporën e saj kryesisht me bazë në Bashkimin Evropian, si dhe progresi i konsiderueshëm në rritjen e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit politik të grave.

Paolucci njashtu theksoi se për të arritur progres të qëndrueshëm në reduktimin e varfërisë dhe prosperitetin e përbashkët, Kosova duhet të kalojë në një model të rritjes konkurruese që përmirëson bilancin tregtar dhe krijon më shumë vende pune.

Massimiliano Paolucci është shtetas italian me më shumë se njëzet vjet përvojë pune në zhvillimin ekonomik, teksa në një kohë ishte përfaqësues special i Grupit të Bankës Botërore në institucionet Evropiane, NATO, Mbretërinë e Belgjikës dhe Dukatin e Madh të Luksemburgut, një post që ai e ka mbajtur që nga 1 nëntori 2013.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Studentët e Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë vizituan Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe kompaninë “Eurolona”

Me këtë rast kanë parë nga afër metodat e analizimit të ushqimeve, informimin mbi inspektimin dhe zbatimin e legjislacionit për ushqimin dhe paketimin e tij, proceset e prodhimit të produkteve të qumështit që nga lënda e parë, analizimi, procesimi e deri te paketimi i tyre.

Publikuar

nga

Studentët e vitit të tretë në programin Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, në kuadër të lëndëve praktike kanë realizuar vizita studimore në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe në industrinë e qumështit “Eurolona” në Fushë Kosovë.

Me këtë rast kanë parë nga afër metodat e analizimit të ushqimeve, informimin mbi inspektimin dhe zbatimin e legjislacionit për ushqimin dhe paketimin e tij, proceset e prodhimit të produkteve të qumështit që nga lënda e parë, analizimi, procesimi e deri te paketimi i tyre.

Vizitat e tilla në kuadër të Fakultetit Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, u ndihmojnë studentëve të përfitojnë dhe të avancojnë njohuritë rreth fushës që ndërlidhen me praktikën e aplikuar në institucione dhe industri.

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara