Lajmet nga UBT

Rektori Hajrizi mori pjesë në Konferencën e Lidershipit Ballkanik

Rektori Hajrizi mori pjesë në sesionin në të cilin diskutimi ishte i shtrirë mbi raportimin etik në situata konflikti.

Publikuar

Rektori i UBT-së, prof. dr. Edmond Hajrizi, mori pjesë në Konferencën e Lidershipit Ballkanik, me temë: “Paqja, Siguria dhe Zhvillimi në Ballkanin Perëndimor”, të organizuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Federata Universale e Paqes (UPF).

Në mes shumë personaliteteve dhe njerëzve nga institucione vendore dhe ndërkombëtare, rektori Hajrizi mori pjesë në sesionin në të cilin diskutimi ishte i shtrirë mbi raportimin etik në situata konflikti, duke bërë të qartë edhe njëherë rëndësinë e edukimit medial, jo vetëm në vendin tonë por në mbarë globin.

“Mediat janë përgjegjëse për të dhënë informacion të vërtetë në relacion për përdoruesin e tyre, dhe prandaj është një kompleksitet që duhet të trajtohet në mënyrë inovative. Ne besojmë që një qasje inovative, si kërkesë e kohës, është për ta mbrojtur etikën në radhë të parë, të saktën, si dhe t’iu përballemi dezinformacioneve të cilat vijnë nga vende që kanë pretendim destabilizimin”, ka thënë ndër tjerash rektori Hajrizi.

Rektori i UBT-së, prof. dr. Edmond Hajrizi, ka theksuar se mediat janë një sfidë, pasi që zhvillimi i hovshëm i teknologjisë ka bërë që qasja dhe shpërndarja e informacioneve të jetë në një nivel tjetër, duke krijuar kështu një pamundësi për të filtruar informacionin nga burimet e sakta.

Konferenca e Lidershipit Ballkanik, zhvilloi edhe një sesion tjetër për ndërveprimin e të rinjve dhe të ardhmen e Ballkanit, nga ku UBT u përfaqësua nga koordinatorja e Zyrës Ndërkombëtare në UBT, Lirigzona Morina, e cila theksoi rolin e madh që të rinjtë kanë në komunitet.

Duke u nisur nga vet rrugëtimi i saj, koordinatorja Morina, theksoi se zhvillimi i të rinjve është edukimi i mirëfilltë, dhe se përmes institucioneve inovative siç është UBT, të rinjtë mund të korrin suksese, si dhe mund të ndryshojnë një komunitet të tërë, duke përfshirë edhe ndërveprimin e tyre që ata kanë në Ballkanin Perëndimor.

Lajmet nga UBT

UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2022/23

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) e kanë të gjithë kandidatët.

Publikuar

nga

UBT shpall konkursin e rregullt publik për pranimin dhe regjistrimin e studentëve të rinj, për vitin akademik 2022/2023, në të gjitha programet e studimit, të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe të licencuara nga MAShT.

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm të lartë dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

Për regjistrimin në studimet Master, kërkohet që kandidati të ketë përfunduar studimet Bachelor.

Programet e studimit në UBT, në nivelin Bachelor:

 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
 • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
 • Inxhinieri e Mekatronikës
 • Shkenca Politike
 • Juridik
 • Dizajn i Integruar
 • Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji
 • Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi
 • Agrikultura dhe Inxhinieria e Mjedisit
 • Studime të Sigurisë
 • Shkenca të Sportit dhe Lëvizjes
 • Gjuhë Angleze
 • Sistemet e Informacionit
 • Inxhinieri e Ndërtimit (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë
 • Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor
 • Media dhe Komunikim
 • Teknik Dentar
 • Psikologji
 • Administrim Biznesi
 • Art dhe Media Digjitale
 • Aktrim
 • Teknik i Radiologjisë
 • Infermieri
 • Farmaci
 • Stomatologji
 • Biokimi Mjekësore

Programet e studimit në UBT, në nivelin Master:

 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
 • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
 • Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment
 • Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë
 • Inxhinieri e Mekatronikës
 • Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor
 • Politika Publike dhe Menaxhim
 • Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë
 • Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi
 • Media dhe Komunikim
 • Shëndet Publik dhe Menaxhim
 • Zhvillim dhe Urbanizëm
 • Dizajn i Integruar i Avancuar
 • Shkenca Politike
 • E Drejta Penale
 • E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane
 • E Drejta Civile dhe Pronës
 • Farmaci
 • Stomatologji
 • Shkenca Paramjekësore
 • Shëndeti dhe Aktiviteti Fizik

Shënim: Ka programe të studimit të cilat nuk janë të vendosura në listën e lartcekur, e që janë në proces të akreditimit, për të cilat do të ju mbajmë të informuar.

Kampuset dhe qendrat e regjistrimit të UBT-së në Kosovë:

 • Prishtinë;
 • Lipjan;
 • Prizren;
 • Pejë;
 • Ferizaj;
 • Gjilan

Mobilitetet/bursat ndërkombëtare:

Erasmus+, CEEPUS, PoSIG, etj.

Studimet e përbashkëta:

 • Warsaw University, Poloni;
 • Vienna University of Technology, Austri;
 • Parthenope University of Naples, Itali;
 • Danube University Krems, Austria;
 • CIFE, Nice , Francë;
 • Semmelweis University, Hungari;
 • University of Salzburg, Austri;
 • CEEPUS Program, Bulgari;
 • City University London, Angli;
 • Waterford Institute of Technology, Irlandë,

Gjuha e studimeve:

Gjuhë shqipe, gjuhë angleze, si dhe mundësia e studimit në gjuhë të tjera.

Për sukses të garantuar, UBT ofron për studentët:

 • Orientim dhe praktika profesionale, kurse, vizita studimore dhe certifikime;
 • Sistem online dhe qasje në kompjuterë;
 • Licenca falas për softuerë;
 • Internship në kompani vendore dhe ndërkombëtare;
 • Librari me mbi 200 mijë tituj dhe qasje në libraritë elektronike botërore;
 • Praktika dhe eksperimente në laboratorë bashkëkohorë;
 • Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, ECDL, IPMA, etj;
 • Certifikime për kontabilistë në bashkëpunim me SCAAK.

Studentët të cilët aplikojnë në studime themelore, i bashkëngjisin aplikacionit:

 • Certifikatën e maturës shtetërore – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Diplomën e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Dëftesat e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Ekstrakti i lindjes.

Për më shumë informacione rreth programeve të studimit dhe mundësive që ofron UBT, ju lutem që të ndiqni linkun: https://www.ubt-uni.net/

Zgjedh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Rektori Hajrizi po merr pjesë në simpoziumin “Global Business Research Symposium” në Roma të Italisë

Rektori Hajrizi mori pjesë në dy ngjarje të cilat u organizuan në kuadër të “Global Business Research Symposium”.

Publikuar

nga

Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, po merr pjesë në simpoziumin “Global Business Research Symposium”, të organizuar nga Universiteti “St. John’s” në Roma të Italisë, në kuadër të programit “Ndërtimi i një të ardhmeje më të mirë: Restaurimi, Rezilienca dhe Qëndrueshmëria”.

Në një panel me përfaqësues të universiteteve të ndryshme nga vendet e rajonit dhe të botës, rektori Hajrizi, foli për rolin, arritjet dhe cilësitë e UBT-së, si një nga institucionet e arsimit të lartë më modern dhe më inovativ në Kosovë dhe në rajon.

Rektori Hajrizi mori pjesë në dy ngjarje të cilat u organizuan në kuadër të “Global Business Research Symposium”, në njërën me titull “Konkurrenca globale, shërbimet financiare dhe dizajni i produkteve të qëndrueshme”, si dhe në “Efekti i nevojave të jashtme në politikat publike”.

Rektori Hajrizi në eventet e simpoziumit prezantoi rreth temës “Ekosistemi inovativ i qëndrueshëm dhe i mençur”, në mes të cilës potencoi faktin se UBT është duke u angazhuar drejtë ndërtimit të një ekosistemi inovativ, i cili do të përfaqësojë cilësi dhe vlera të arsimit dhe edukimit.

Qëllimi kryesor i simpoziumit të “Global Business Research Symposium” është të ndihmojë ata që prezantojnë ide dhe projekte të cilat krijojnë atmosferë të mirëfilltë bashkëpunimi ndërmjet institucioneve arsimore, si dhe për të ofruar një strukturë arsimore dhe kërkimore e dedikuar për avancimin e njohurive të biznesit dhe njohurive financiare përmes kërkimit në një mjedis global.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Akademia Ndërkombëtare Verore e Inxhinierisë së Energjisë në fokus do të ketë temën “Koogjenerimi dhe Energjia e Ripërtritshme”

Qëllimi i Akademisë Ndërkombëtare Verore të organizuar nga Fakultetit Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhment në UBT, është të trajtojë temën “Koogjenerimi dhe Energjia e Ripërtritshme”

Publikuar

nga

Në kuadër të “Global UBT Fest 2022”, Akademia Ndërkombëtare Verore e Fakultetit Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhment në UBT, këtë vit do të organizojë ligjërata tematike, debate të ndryshme si dhe punëtori, të cilat kanë për qëllim nxitjen dhe angazhimin e studentëve për të qenë pjesëmarrës në organizime që janë në dobi të profesionalizimit të tyre.

Qëllimi i Akademisë Ndërkombëtare Verore të organizuar nga Fakulteti Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhment në UBT, është të trajtojë temën “Koogjenerimi dhe Energjia e Ripërtritshme”, duke iu mundësuar pjesëmarrësve të informohen më shumë rreth kësaj teme dhe të përforcojnë njohuritë e tyre.

Studentët në këtë akademi do të kenë mundësi të përfitojnë njohuri të reja rreth emetimit të ndotësve në atmosferë, për shfrytëzimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike në tregun e Kosovës, për edukimin dhe vetëdijesimin për energjinë e shpenzuar, si dhe për përdorimin sa ma të drejtë në kyçje në teknologjinë komunikuese – internet.

Linku për aplikim: Global UBT Fest 2022

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

UBT po merr pjesë në Javën e Ndërkombëtarizimit të Universiteteve në Evropë

Profesori Marmullaku, në kuadër të këtij organizimi është duke prezantuar vlerat, të arriturat dhe projektet me impakt ndërkombëtar, të zhvilluara dhe të realizuara nga UBT.

Publikuar

nga

Profesori i UBT-së, Prof. Asoc. Dr. Bekim Marmullaku, është duke e përfaqësuar UBT-në dhe Kosovën në Nice të Francës, në kuadër të Javës së Ndërkombëtarizimit të Universiteteve në Evropë.

Profesori Marmullaku, në kuadër të këtij organizimi është duke prezantuar vlerat, të arriturat dhe projektet me impakt ndërkombëtar, të zhvilluara dhe të realizuara nga UBT.

Ndër të tjera, profesori i UBT-së, Prof. Asoc. Dr. Bekim Marmullaku, tutje ka prezantuar shkëmbimin e përvojave të studentëve dhe të stafit me universitete të tjera të Evropës dhe botës, duke rritur kështu bashkëpunimin ndërkombëtar.

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara